Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 476-500 от 823.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001133 д-р Иво Тодоров Найденов Хирургия
0500001136 д-р Илия Кирилов Атанасов Педиатрия
0500001138 д-р Илиян Георгиев Илиев Образна диагностика
0500001139 д-р Илиян Симеонов Анастасов Педиатрия, Обща медицина
0500001140 д-р Илияна Кръстева Манолова Кожни и венерически болести
0500001141 д-р Илияна Стефанова Донева Очни болести
0500001142 д-р Илона Николаева Георгиева Клинична лаборатория
0500001143 д-р Ирена Данаилова Кабакчиева Педиатрия, Обща медицина
0500001144 д-р Ирина Александровна Ченкова Клинична лаборатория
0500001145 д-р Ирина Ангелова Млъзева
0500001147 д-р Йончо Петров Петров Вътрешни болести, Медицинска онкология
0500001149 д-р Йордан Василев Жезанов Акушерство и гинекология
0500001151 д-р Йордан Маринов Йорданов
0500001155 д-р Йорданка Георгиева Друмева Вътрешни болести
0500001156 д-р Йорданка Георгиева Филипова Анестезиология и интензивно лечение
0500001157 д-р Йорданка Димитрова Ангелова-Попова Обща медицина
0500001158 д-р Йорданка Иванова Момчилова-Лечева Клинична лаборатория
0500001159 д-р Йорданка Иванова Садинова Педиатрия
0500001161 д-р Йорданка Кръстева Каличкова-Димитрова Педиатрия, Хигиена на детско-юношеската възраст
0500001162 д-р Йорданка Кръстева Сгурева Вътрешни болести, Кардиология
0500001163 д-р Йорданка Любомирова Иванова Вътрешни болести, Нефрология
0500001167 д-р Камелия Любомирова Киринкова
0500001168 д-р Катя Алексиева Гецова Педиатрия
0500001169 д-р Катя Върбанова Хараланова Вътрешни болести, Обща медицина
0500001170 д-р Катя Митева Танева Обща медицина