Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 76-100 от 824.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000099 д-р Георги Николаев Иванов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0500000102 д-р Георги Стоянов Герганов Акушерство и гинекология
0500000103 д-р Георги Христов Банков Трудова медицина
0500000104 д-р Гергана Иванова Христова Психиатрия
0500000106 д-р Даниел Йорданов Кръстев Нервни болести
0500000107 д-р Даниел Пейков Трендафилов Кардиология
0500000108 д-р Даниел Стефанов Илиев Акушерство и гинекология
0500000109 д-р Даниела Василева Пурчева Вътрешни болести, Кардиология
0500000110 д-р Даниела Викторова Бонева-Стефанова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000111 д-р Даниела Маринова Иванакова-Пачикова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000112 д-р Даниела Пеева Пиперкова Ушно-носно-гърлени болести
0500000113 д-р Даниела Савова Чергиланова Обща медицина, Очни болести
0500000114 д-р Даниела Стефанова Игнатова Вътрешни болести, Кардиология
0500000115 д-р Даниела Цонева Бояджиева Педиатрия, Клинична лаборатория
0500000116 д-р Дарин Йорданов Овчаров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000117 д-р Дарина Георгиева Маринова Акушерство и гинекология
0500000119 д-р Даринка Благовестова Игнатова Педиатрия
0500000120 д-р Даря Георгиева Ганчева Акушерство и гинекология
0500000121 д-р Дафин Петров Ненов Психиатрия
0500000122 д-р Десислава Николаева Банкова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000123 д-р Диана Георгиева Ангелова-Николова Вътрешни болести, Кардиология
0500000124 д-р Диана Христова Христова Педиатрия
0500000125 д-р Диляна Христова Вачкова-Петрова
0500000126 д-р Димитър Ангелов Бързенски Ортопедия и травматология
0500000128 д-р Димитър Евтимов Евтимов Вътрешни болести, Обща медицина