Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 801-814 от 814.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300008044 д-р Росен Тодоров Рачев
2300008091 д-р Росица Либкнехт Сиракова Обща медицина
2300010013Професор д-р Явор Георгиев Въжаров дмнФизикална и рехабилитационна медицина
2300011156 д-р Валя Христова Драганова Анестезиология и интензивно лечение
2300012660 д-р Илко Любомиров Костурков Гастроентерология
2300013381 д-р Тихомир Станиславов Стоев Кардиология
2300013747 д-р Ибрахим Йигит
2300014283 д-р Лора Кирилова Станчева Анестезиология и интензивно лечение
2300016051 д-р Ивона Кирилова Друмева
2500001692 д-р Ружена Димитрова Енчева-Евънс
2600000457 д-р Гинка Илиева Генчева-Рабуш Вътрешни болести
2800000200 д-р Еркин Реджеб Хасан
2900000300 д-р Милена Кирилова Мирчева Обща медицина
2900000482 д-р Яни Василев Гавов Хирургия