Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 726-750 от 811.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001606 д-р Емил Емилов Цонев
0500001607 д-р Росен Цветанов Георгиев
0500001609 д-р Радостин Севдалинов Бекяров
0500001610 д-р Владимир Петков Ванев
0500001612 д-р Стефани Иванова Кирилова
0500001613 д-р Исам Хади Абас
0500001614 д-р Илия Петров Тихов
0500001615 д-р Николай Красинов Милев
0500001616 д-р Салина Димитрова Бързенска
0500001617 д-р Ангела Мария Алойзия Младенов-Бранднер Физикална и рехабилитационна медицина
0500001618 д-р Александар Милошев
0500001619 д-р Иво Людмилов Колев
0600000346 д-р Пламен Серафимов Христов Образна диагностика
0700000899 д-р Дарко Стояновски Кардиология
0800000032 д-р Бистра Димитрова Бонева-Попова
0800000282 д-р Марал Лазаревна Атанасова
0800000289 д-р Маргарита Тодорова Христова Обща и клинична патология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0800000331 д-р Мирелла Иванова Богданова-Панайотова Педиатрия
0800000342 д-р Моника Николова Маринова Педиатрия
0800000408 д-р Пламен Денчев Денчев Хирургия, Съдова хирургия
0800000601 д-р Данаил Христов Гайдарски
0800000648 д-р Христо Захариев Захариев
0900000628 д-р Тодор Христов Бакърджиев Вътрешни болести, Нефрология
1200000002 д-р Албена Йорданова Банкова Съдова хирургия, Хирургия
1200000302 д-р Магдалена Христова Джикова Акушерство и гинекология