Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 51-75 от 816.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000066 д-р Венцислав Каменов Личев Спортна медицина
0500000067 д-р Веселин Емилов Петров
0500000068 д-р Веселин Михайлов Михайлов Ортопедия и травматология
0500000069 д-р Веселина Витанова Стоянова-Вълева Акушерство и гинекология
0500000070 д-р Веселина Димитрова Тошева-Петкова
0500000071 д-р Веселина Недялкова Недялкова Вътрешни болести, Нефрология
0500000072 д-р Веселина Николова Апостолова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000073 д-р Виктор Дончев Дончев Вътрешни болести, Клинична алергология
0500000074 д-р Виолета Великова Ценева Акушерство и гинекология
0500000075 д-р Виолета Йонкова Цонева Обща медицина
0500000076 д-р Виолета Русинова Русева Акушерство и гинекология
0500000078 д-р Виолета Цачева Иванова Педиатрия, Детска кардиология, Детска ревматология
0500000079 д-р Владимир Георгиев Маринов Акушерство и гинекология
0500000080 д-р Владимир Йорданов Христов Хирургия
0500000082 д-р Владимир Савов Величков Спортна медицина
0500000084 д-р Габриела Христова Атанасова Анестезиология и интензивно лечение, Лъчелечение
0500000086 д-р Галина Димитрова Василева
0500000087 д-р Галина Димитрова Койнакова Педиатрия
0500000088 д-р Галина Тошкова Гарева Вътрешни болести
0500000089 д-р Галина Трифонова Събева Нервни болести
0500000090 д-р Галина Христова Дикова-Иванова Очни болести
0500000091 д-р Галина Цветкова Петкова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000093 д-р Генка Георгиева Баръмова Психиатрия
0500000095 д-р Георги Венелинов Хаджиев Обща медицина
0500000097 д-р Георги Иванов Парчев Психиатрия