Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 651-675 от 824.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001489 д-р Росен Стоянов Тихолов
0500001490 д-р Асен Йорданов Асенов Обща медицина
0500001491 д-р Красимир Александров Пътов Ортопедия и травматология
0500001492 д-р Пламен Маринов Живков Хирургия
0500001493 д-р Светлин Илиев Белчилов Ушно-носно-гърлени болести
0500001496 д-р Цветозар Илиев Цачев Урология
0500001500 д-р Ася Енчева Сотирофска Очни болести
0500001504 д-р Бисер Иванов Илиевски Вътрешни болести
0500001505 д-р Мирослава Маринова Маринова-Хаджийска Анестезиология и интензивно лечение
0500001507 д-р Лилия Иванова Василева-Бояджиева Кардиология
0500001513 д-р Елиас Мансур Хаддад Хирургия
0500001514 д-р Мариче Кировакова-Куцарова Клинична лаборатория
0500001521Доцент д-р Цветелин Койчев Георгиев дмФизиология
0500001525 д-р Елена Димитрова Зарева-Гонгалова Педиатрия
0500001527 д-р Яна Стоянова Здравкова Ревматология
0500001528 д-р Милена Константинова Георгиева Очни болести
0500001529 д-р Силвия Анастасова Анастасова Гастроентерология
0500001530 д-р Милена Рачева Узунова Гастроентерология
0500001534 д-р Юлия Николаева Русева Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001536 д-р Божидар Илиянов Илиев
0500001540 д-р Ростислав Леонидов Георгиев Кожни и венерически болести
0500001541 д-р Милен Юлиянов Стоянов Физикална и рехабилитационна медицина
0500001545 д-р Николай Минчев Мойнов Хирургия, Неврохирургия
0500001547 д-р Свилен Петров Ангелов Ревматология
0500001548 д-р София Цецкова Цветанова-Димитрова Очни болести