Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 626-650 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001368 д-р Севдалинка Лазарова Йоцова Физикална и рехабилитационна медицина
0500001369 д-р Серафим Пенев Попкръстев
0500001370 д-р Сергей Димитров Димитров Ушно-носно-гърлени болести
0500001372 д-р Сийка Иванова Иванова Обща медицина
0500001374 д-р Славка Христова Рахнева Вътрешни болести, Кардиология
0500001375 д-р Снежана Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0500001376 д-р Снежина Райкова Райкова-Стоянова Гастроентерология
0500001378 д-р Соня Петрова Цорева Вътрешни болести, Обща медицина
0500001379 д-р Сохейл Мотахар
0500001384 д-р Станимир Христов Цанев Физикална и рехабилитационна медицина
0500001386 д-р Стела Йорданова Гонгалова Вътрешни болести, Кардиология
0500001388 д-р Стела Петрова Горбанова-Василева Педиатрия
0500001389 д-р Стела Стоянова Сиракова Вътрешни болести
0500001390 д-р Стела Цанева Куцарова Трудова медицина, Професионални болести
0500001391 д-р Стефан Димитров Минчев Хирургия
0500001392 д-р Стефан Дончев Донев Ортопедия и травматология
0500001393 д-р Стефан Иванов Йорданов Лъчелечение
0500001394 д-р Стефан Лазаров Кочовски Акушерство и гинекология
0500001395 д-р Стефан Петров Кумпиков Обща медицина
0500001397 д-р Стефанка Косева Ламбева Нервни болести
0500001399 д-р Стефка Илиева Ламбева-Анастасова Педиатрия
0500001400 д-р Стефка Павлова Николова Педиатрия
0500001402 д-р Събина Минкова Минкова Обща медицина
0500001403 д-р Таня Тодорова Александрова Обща медицина, Педиатрия
0500001407 д-р Теодора Димитрова Милатова Педиатрия