Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 26-50 от 819.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000025 д-р Апурба Кумар Саркар Ортопедия и травматология
0500000026 д-р Аринка Борисова Лупова Педиатрия
0500000033 д-р Бонка Иванова Илиева Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0500000035 д-р Борислав Диманов Диманов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500000036 д-р Боряна Иванова Енчева Педиатрия
0500000037 д-р Валентин Василев Точков Педиатрия
0500000038 д-р Валентин Йорданов Богословов Вътрешни болести, Обща медицина
0500000039 д-р Валентин Маринов Дишлев Обща медицина
0500000040 д-р Валентина Ангелова Атанасова Вътрешни болести, Нефрология
0500000041 д-р Валентина Генова Василева Психиатрия
0500000042 д-р Валентина Петрова Величкова Педиатрия
0500000043 д-р Валентина Петрова Хаджирадева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000045 д-р Валери Любенов Кунев Хирургия
0500000046 д-р Валери Христов Александров Образна диагностика
0500000047 д-р Валерия Костадинова Попова Обща медицина, Образна диагностика
0500000048 д-р Валя Любомирова Мичорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000050 д-р Ваньо Несторов Русанов Урология
0500000051 д-р Ваня Венелин Пангелова Физикална и рехабилитационна медицина
0500000052 д-р Ваня Лъчезарова Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
0500000053 д-р Ваня Михайлова Игнатова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500000054 д-р Ваня Стефанова Станчева Клинична микробиология
0500000055 д-р Васил Венцеславов Шишков
0500000056 д-р Васил Енев Василевски Вътрешни болести, Превантивна военна медицина
0500000061 д-р Вася Петрова Бъчева-Иванова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000064 д-р Величко Петков Цуцуманов Обща медицина