Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 326-350 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001139 д-р Илиян Симеонов Анастасов Педиатрия, Обща медицина
0500001140 д-р Илияна Кръстева Манолова Кожни и венерически болести
0500000194 д-р Илияна Николова Илиева-Василева Вътрешни болести, Клинична хематология
0500001141 д-р Илияна Стефанова Донева Очни болести
2300012660 д-р Илко Любомиров Костурков Гастроентерология
0500001142 д-р Илона Николаева Георгиева Клинична лаборатория
1200000706 д-р Ина Иванова Иванова
0500001143 д-р Ирена Данаилова Кабакчиева Педиатрия, Обща медицина
2100000816 д-р Ирена Иванова Николова-Митева
0500000195 д-р Ирена Тодорова Георгиева Обща медицина, Педиатрия
0500001144 д-р Ирина Александровна Ченкова Клинична лаборатория
0500001145 д-р Ирина Ангелова Млъзева
1600001768 д-р Искра Георгиева Даскалова Хирургия
2300004620 д-р Искра Панайотова Чалманова Очни болести
0500001570 д-р Йоана Тодорова Лесичкова
0500001147 д-р Йончо Петров Петров Вътрешни болести, Медицинска онкология
0500001149 д-р Йордан Василев Жезанов Акушерство и гинекология
0500000196 д-р Йордан Иванов Йорданов Ортопедия и травматология
0500001151 д-р Йордан Маринов Йорданов
0500000197 д-р Йордан Станчев Русев Хирургия
0500001155 д-р Йорданка Георгиева Друмева Вътрешни болести
0500000198 д-р Йорданка Георгиева Томова-Димова Вътрешни болести, Кардиология
0500001156 д-р Йорданка Георгиева Филипова Анестезиология и интензивно лечение
0500001157 д-р Йорданка Димитрова Ангелова-Попова Обща медицина
0500000199 д-р Йорданка Димитрова Дончева Вътрешни болести