Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 201-225 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000347Доцент д-р Велина Атанасова Йонкова дмКлинична вирусология
0400000348 д-р Велислав Станев Добрев Хирургия
0400000352 д-р Величка Иванова Тодорова Педиатрия
0400000354 д-р Величка Маринова Маринова-Стоянова
0400000357 д-р Величка Стоянова Михайлова Психиатрия
0400000358 д-р Величка Стоянова Стоянова Педиатрия
0400000359 д-р Величка Тодорова Димитрова
0400000360 д-р Величка Тодорова Димова Вътрешни болести, Клинична токсикология
0400000366 д-р Венелин Владимиров Владимиров
0400000369 д-р Венета Иванова Матеева Анестезиология и интензивно лечение
0400000371 д-р Венета Маринова Стайкова Вътрешни болести, Нефрология
0400000373 д-р Венета Симеонова Димитрова Ушно-носно-гърлени болести
0400000374 д-р Венета Тодорова Герчева Вътрешни болести, Обща медицина
0400000375 д-р Венислав Ангелов Стоянов Педиатрия
0400000378 д-р Венцеслав Георгиев Елисеев Фармакология
0400000380 д-р Венцислав Данков Великов Вътрешни болести, Обща медицина
0400000384 д-р Вера Иванова Попова Педиатрия
0400000386 д-р Весела Георгиева Бонева Нервни болести
0400000388 д-р Весела Иванова Райкова Обща медицина
0400000389 д-р Весела Иванова Чукурова Нервни болести
0400000391 д-р Весела Йотова Ганковска Спешна медицина
0400000395 д-р Веселин Атанасов Митев Нервни болести
0400000397 д-р Веселин Димитров Ненов Вътрешни болести, Нефрология
0400000398Доцент д-р Веселин Добрев Вълков дмВътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000402Доцент д-р Веселин Колев Русев дмКлинична вирусология, Клинична микробиология