Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 176-200 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000302 д-р Валя Рачева Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина
0400000303 д-р Валя Тодорова Каменова-Котева Клинична микробиология
0400000306 д-р Ваня Антонова Александрова Педиатрия, Обща медицина
0400000308 д-р Ваня Богомилова Корбакова Обща медицина
0400000309 д-р Ваня Вескова Дражева-Добрева Обща медицина
0400000310 д-р Ваня Витанова Петкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000311 д-р Ваня Вълчева Малчева Педиатрия
0400000312 д-р Ваня Георгиева Аргирова-Стоянова Нервни болести
0400000316 д-р Ваня Игнатова Йолова Педиатрия
0400000317 д-р Ваня Йосифова Камбурова Клинична лаборатория
0400000318 д-р Ваня Кирилова Герджикова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400000321 д-р Ваня Панделеева Драгнева Образна диагностика
0400000322 д-р Ваня Пенчева Халачева Акушерство и гинекология
0400000324Доцент д-р Ваня Станчева Тодорова кмнВътрешни болести, Нефрология
0400000325 д-р Васил Веселинов Стаменов Хирургия
0400000327 д-р Васил Димитров Узунов Психиатрия
0400000328 д-р Васил Иванов Атанасов Обща медицина
0400000330 д-р Васил Маринов Василев Анестезиология и интензивно лечение
0400000331Доцент д-р Васил Марков Божков дмХирургия
0400000332 д-р Васил Стефанов Попов Вътрешни болести, Медицинска онкология
0400000334 д-р Веселка Александрова Пензова Анестезиология и интензивно лечение
0400000340 д-р Василка Симеонова Димитрова-Кирякова Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000341 д-р Вежен Иванов Иванов Урология
0400000344 д-р Велика Петрова Чакалова-Николова Психиатрия
0400000346 д-р Велин Георгиев Велчев Ушно-носно-гърлени болести