Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 126-150 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000205 д-р Божидар Бориславов Рангочев Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000208 д-р Божидар Михайлов Нанев Хирургия, Детска хирургия, Гръдна хирургия, Обща медицина
0400000215 д-р Бойка Стамова Тунчева Обща медицина
0400000221 д-р Бонка Николаева Беджева Педиатрия
0400000223 д-р Борис Димитров Наумов Нервни болести
0400000224Доцент д-р Борис Иванов Корновски дмХирургия
0400000226 д-р Борислав Асенов Бянов Хирургия
0400000227Доцент д-р Борислав Атанасов Денчев дмХирургия, Съдова хирургия
0400000230Доцент д-р Борислав Димитров Иванов дмНервни болести
0400000235 д-р Борян Симеонов Иванов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000236Професор д-р Боряна Борисова Върбанова дмПедиатрия, Детска ревматология, Клинична алергология
0400000238 д-р Боряна Иванова Ангелова-Чернева Вътрешни болести
0400000240 д-р Боряна Малева Балинова-Лазарова Нервни болести
0400000241 д-р Боряна Найденова Иванова-Събева дмВътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение
0400000246Професор д-р Боян Добрев Балев дмОбразна диагностика
0400000247 д-р Боян Маринов Вутов Вътрешни болести
0400000248 д-р Боян Тодоров Кръстев Вътрешни болести, Кардиология
0400000249 д-р Боян Христов Георгиев Акушерство и гинекология
0400000250 д-р Бояна Михайлова Пацирева Образна диагностика
0400000252 д-р Боянка Нейкова Карабашева Ушно-носно-гърлени болести
0400000253 д-р Боянка Стойчева Банова Ушно-носно-гърлени болести
0400000255 д-р Бранимир Любомиров Градинаров Акушерство и гинекология
0400000256Професор д-р Бранимир Николов Каназирев дмВътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0400000258 д-р Валдо Трифонов Томов Ушно-носно-гърлени болести
0400000261 д-р Валентин Василев Вълков Образна диагностика