Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 101-125 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000159Доцент д-р Атанас Ангелов Атанасов дмВътрешни болести, Кардиология
0400000160 д-р Атанас Господинов Стефанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0400000161 д-р Атанас Иванов Атанасов Акушерство и гинекология
0400000162 д-р Атанас Илиев Лисничков Хирургия
0400000163Доцент д-р Атанас Пенев Пенев дмВътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0400000165 д-р Атанас Христов Константинов Вътрешни болести, Обща медицина
0400000166 д-р Атанасия Костова Димбарчева-Петрова Вътрешни болести, Кардиология
0400000169 д-р Атанаска Иванова Георгиядис Педиатрия, Обща медицина
0400000170 д-р Агавни Артюн Бабикян Ушно-носно-гърлени болести, Клинична вирусология
0400000171 д-р Божидар Петров Друмев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400000173 д-р Белин Петров Герджиков Акушерство и гинекология
0400000175 д-р Берч Гарабед Задурян Хирургия, Обща медицина
0400000177 д-р Биляна Недялкова Недялкова Обща медицина
0400000178 д-р Бинко Ганев Колев
0400000179Доцент д-р Бинна Николаева Ненчева дмОчни болести
0400000180 д-р Бисер Василев Николов Нервни болести
0400000181 д-р Бисер Димитров Хаджиев Анестезиология и интензивно лечение
0400000183 д-р Бисер Радев Бахнев Вътрешни болести, Обща медицина
0400000185 д-р Бисерка Венкова Петкова-Папурова Вътрешни болести, Нефрология
0400000187 д-р Бисерка Георгиева Шишкова-Николова Очни болести
0400000188 д-р Бисерка Константинова Въжарова Кожни и венерически болести
0400000190 д-р Бистра Георгиева Петрова Психиатрия
0400000195 д-р Благовест Стефанов Димитров Хирургия
0400000198Доцент д-р Благовеста Здравкова Миткова дмАнатомия, хистология и цитология
0400000201Професор д-р Богомила Гатева Маневска дмнОбща и клинична патология