Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 51-75 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000067 д-р Ангелина Павлова Калкова-Стоянова Хирургия
0400000068 д-р Ангелина Петрова Въжарова Нервни болести
0400000070 д-р Андрей Атанасов Забунов Вътрешни болести, Нефрология, Обща медицина
0400000072 д-р Анелия Василева Щилиянова Клинична вирусология, Обща медицина
0400000074Професор д-р Анелия Димитрова Клисарова дмНуклеарна медицина
0400000077 д-р Анелия Ненова Кулова Обща и клинична патология
0400000079 д-р Анелия Цветкова Колева Вътрешни болести
0400000080 д-р Анета Ангелова Танева Обща медицина
0400000081 д-р Анета Стоянова Кирова Епидемиология на инфекциозните болести, Медицинска паразитология
0400000085 д-р Анита Димитрова Петкова Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
0400000086 д-р Анита Иванова Бонева Кожни и венерически болести
0400000087 д-р Анка Николаева Баева Епидемиология на инфекциозните болести
0400000089 д-р Анка Спасова Кирчева Педиатрия
0400000095Доцент д-р Анна Божидарова Кирчева Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
0400000096 д-р Анна Великова Йоргакиева Нервни болести
0400000098 д-р Анна Илиева Гочева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
0400000099 д-р Ана Любенова Щерева Обща медицина
0400000101 д-р Анна Николова Атанасова Акушерство и гинекология
0400000108 д-р Антоанета Василева Бонева Очни болести
0400000109 д-р Антоанета Вичева Тонева-Желязкова Вътрешни болести, Нефрология
0400000111 д-р Антоанета Желязкова Георгиева Образна диагностика
0400000113 д-р Антоанета Илиева Бочева Акушерство и гинекология
0400000114 д-р Антоанета Йорданова Атанасова Вътрешни болести
0400000115 д-р Антоанета Константинова Калчева Клинична лаборатория
0400000118 д-р Антоанета Светославова Иванова-Тодорова Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната