Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 26-50 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000013 д-р Албена Иванова Тодорова Педиатрия
0400000016 д-р Александра Василева Манушева Вътрешни болести, Ревматология
0400000017Доцент д-р Александра Живкова Цукева-Сантева дмОчни болести, Нервни болести
0400000020 д-р Александрия Величкова Николова Обща медицина
0400000022 д-р Александър Ангелов Малчев Очни болести
0400000024 д-р Александър Георгиев Иванов
0400000030 д-р Александър Любенов Попов Психиатрия
0400000032 д-р Александър Мичев Стоянов Социална медицина и здравен мениджмънт, Образна диагностика
0400000035Доцент д-р Александър Стоянов Стоянов дмВътрешни болести, Нефрология
0400000036 д-р Александър Трифонов Димитров Хирургия
0400000037 д-р Алексей Станчев Алексиев Обща медицина
0400000040 д-р Алтен Хасанова Изетова-Илиева
0400000044 д-р Ана Герчева Видова-Бозова Лъчелечение
0400000045 д-р Ана Димитрова Димитрова Вътрешни болести
0400000048 д-р Ана Николаева Лазарова-Недялкова
0400000050 д-р Анастасия Димитрова Вълчева Трудова медицина
0400000052 д-р Анастасия Куцарова Протопопова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400000054Професор д-р Ангел Атанасов Ангелов дмнОбща и клинична патология
0400000055 д-р Ангел Атанасов Иванов Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000056 д-р Ангел Бончев Ангелов Хирургия
0400000057Доцент д-р Ангел Борисов Ангелов дмХирургия, Съдова хирургия
0400000059 д-р Ангел Георгиев Димитров Хирургия, Урология
0400000061 д-р Ангел Енчев Ангелов Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000064 д-р Ангел Колев Великов Вътрешни болести, Обща медицина
0400000066 д-р Ангелина Михайлова Енчева-Симеонова Социална медицина и здравен мениджмънт, Акушерство и гинекология