Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2976-3000 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000431 д-р Гьонюл Нахид Нури Вътрешни болести
2000000451 д-р Константин Владимиров Попов Акушерство и гинекология
2000000452 д-р Лидия Стойчева Попова Акушерство и гинекология
2000000455 д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова Обща и клинична патология
2000000471 д-р Стефан Тодоров Кюшелиев Ушно-носно-гърлени болести
2000000485 д-р Силвия Стефанова Стоянова Социална медицина и здравен мениджмънт, Нефрология
2000000488 д-р Владислав Пенчев Димитров Кардиология
2000000489 д-р Стоян Георгиев Костов Акушерство и гинекология
2000000490 д-р Мария Пламенова Атанасова-Трифонова
2000000502 д-р Елия Юксел Сали Нефрология
2000000511 д-р Павлина Великова Павлова
2000000524 д-р Лизаславиния Райчева Желева
2000000525 д-р Гюрджан Евинч Еджаби
2100000089 д-р Виделина Проданова Тютюнджиева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000103 д-р Вяра Николова Николова-Момчева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000372 д-р Красимир Иванов Тютюнджиев Хирургия, Съдова хирургия
2100000444 д-р Милкана Георгиева Косева Инфекциозни болести
2100000596 д-р Снежанка Гергова Миткова Клинична лаборатория
2100000720 д-р Доброслав Пламенов Дичев Образна диагностика
2100000809 д-р Димитра Петрова Никифорова Кожни и венерически болести
2100000849 д-р Снежана Динкова Динева Ушно-носно-гърлени болести
2200000384 д-р Стефан Василев Василев
2200000451 д-р Димитрина Николова Маркова Образна диагностика
2300002578 д-р Даниела Стоянова Панайотова Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300004119 д-р Иван Василев Иванов Образна диагностика