Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2976-3000 от 3023.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2800000045 д-р Боряна Стоянова Бояджиева Обща медицина
2800000049 д-р Валентин Атанасов Германов Акушерство и гинекология
2800000108 д-р Георги Николов Геронтиев Ушно-носно-гърлени болести
2800000116 д-р Гергана Неделчева Куюмджиева Педиатрия, Клинична микробиология
2800000122 д-р Даниел Василев Цветков Кардиология
2800000140 д-р Диана Люцканова Цветкова Очни болести
2800000141 д-р Диана Светлева Атанасова Вътрешни болести, Ревматология
2800000156 д-р Димитър Дойчев Славов
2800000160 д-р Димитър Николов Илчев Акушерство и гинекология
2800000181 д-р Екатерина Колева Вълкова Спешна медицина
2800000203 д-р Жасмин Марчев Костов Акушерство и гинекология
2800000214 д-р Здравко Георгиев Славов Анестезиология и интензивно лечение
2800000215 д-р Здравко Маринов Димитров Хирургия
2800000223 д-р Ива Емилова Великова
2800000301 д-р Корнелия Петрова Николова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2800000307 д-р Красимир Добромиров Тодоров Хирургия
2800000319 д-р Лазарина Иванова Димова Обща медицина
2800000325 д-р Любомир Радков Димитров Физикална и рехабилитационна медицина
2800000363 д-р Мартин Огнянов Пиперков
2800000387 д-р Митко Минчев Митев Акушерство и гинекология
2800000396 д-р Наталия Валентинова Мирчева Акушерство и гинекология
2800000408 д-р Николай Неделчев Неделчев Психиатрия, Детска психиатрия
2800000424 д-р Павлина Иванова Стаменова-Костова Педиатрия
2800000429 д-р Пенка Гочева Калева-Филева Клинична лаборатория
2800000441 д-р Петър Димитров Николов Психиатрия