Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2976-3000 от 3042.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2600000151 д-р Иван Николаев Добрев Анестезиология и интензивно лечение
2600000160 д-р Иво Владимиров Белколев Вътрешни болести, Кардиология
2600000177 д-р Каля Коева Янкова Акушерство и гинекология
2600000252 д-р Николай Вечеславов Николов Образна диагностика
2600000298 д-р Светла Милчева Борисова-Георгиева Анестезиология и интензивно лечение
2600000305 д-р Севдалина Цанева Цанева Физикална и рехабилитационна медицина
2600000358 д-р Цветелина Станчева Павлова Трудова медицина
2600000361 д-р Юлиян Димитров Грозев Обща медицина
2600000385 д-р Теодор Янков Болов Хирургия
2600000389 д-р Благовеста Тодорова Дойчева-Димитрова Ушно-носно-гърлени болести
2600000408 д-р Георги Стефанов Бъчваров Кардиохирургия
2600000428 д-р Суна Назирева Салиева Неврохирургия
2600000460 д-р Айлин Супхиева Ахмедова
2800000010 д-р Александър Людмилов Саламбашев Физикална и рехабилитационна медицина
2800000015 д-р Анета Иванова Ангелова Акушерство и гинекология
2800000019 д-р Антон Леваневски Динков Вътрешни болести
2800000023 д-р Арпине Дикран Киркорова Спешна медицина, Кардиология
2800000045 д-р Боряна Стоянова Бояджиева Обща медицина
2800000049 д-р Валентин Атанасов Германов Акушерство и гинекология
2800000108 д-р Георги Николов Геронтиев Ушно-носно-гърлени болести
2800000116 д-р Гергана Неделчева Куюмджиева Педиатрия, Клинична микробиология
2800000122 д-р Даниел Василев Цветков Кардиология
2800000140 д-р Диана Люцканова Цветкова Очни болести
2800000141 д-р Диана Светлева Атанасова Вътрешни болести, Ревматология
2800000156 д-р Димитър Дойчев Славов