Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2951-2975 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000065 д-р Диана Георгиева Неделчева Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
2000000067 д-р Диана Иванова Марева Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2000000120 д-р Константин Ников Петров Урология
2000000139 д-р Мариана Златкова Мирчева
2000000365Доцент д-р Емилия Михайлова Каишева дмСъдебна медицина и деонтология
2000000419 д-р Драгомир Иванов Русев Анестезиология и интензивно лечение
2000000431 д-р Гьонюл Нахид Нури Вътрешни болести
2000000451 д-р Константин Владимиров Попов Акушерство и гинекология
2000000452 д-р Лидия Стойчева Попова Акушерство и гинекология
2000000455 д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова Обща и клинична патология
2000000471 д-р Стефан Тодоров Кюшелиев Ушно-носно-гърлени болести
2000000488 д-р Владислав Пенчев Димитров Кардиология
2000000489 д-р Стоян Георгиев Костов Акушерство и гинекология
2000000490 д-р Мария Пламенова Атанасова-Трифонова
2000000502 д-р Елия Юксел Сали Нефрология
2000000524 д-р Лизаславиния Райчева Желева
2000000525 д-р Гюрджан Евинч Еджаби
2000000543 д-р Мартин Енчев Василев
2100000089 д-р Виделина Проданова Тютюнджиева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000103 д-р Вяра Николова Николова-Момчева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000372 д-р Красимир Иванов Тютюнджиев Хирургия, Съдова хирургия
2100000596 д-р Снежанка Гергова Миткова Клинична лаборатория
2100000720 д-р Доброслав Пламенов Дичев Образна диагностика
2100000809 д-р Димитра Петрова Никифорова-Трайкова Кожни и венерически болести
2100000849 д-р Снежана Динкова Динева Ушно-носно-гърлени болести