Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2926-2950 от 3038.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300005365 д-р Лиляна Куртева Куртева Анестезиология и интензивно лечение
2300007695Професор д-р Пламен Георгиев Панайотов дмХирургия, Кардиохирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300009196 д-р Татяна Атанасова Точева Нервни болести
2300009708 д-р Цанко Петков Гълъбов Кардиохирургия
2300010018Професор д-р Явор Петков Енчев дмнНеврохирургия
2300010658 д-р Дмитрий Николаевич Аброскин Обща медицина
2300010751 д-р Екатерина Вескова Пенчева Анестезиология и интензивно лечение
2300010771 д-р Светомира Иванова Бижева Клинична микробиология
2300011028Професор д-р Елица Петкова Енчева-Мицова дмЛъчелечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300011232 д-р Елена Панайотова Панайотова дмВътрешни болести, Гастроентерология
2300011785 д-р Вивиана Русланова Савова Психиатрия
2300011847 д-р Катя Христова Арачева Психиатрия
2300011892 д-р Мехмед Бехчет Хадживели Хирургия, Гръдна хирургия
2300012004 д-р Светла Красимирова Стоянова Кардиология
2300012661 д-р Пламена Петрова Кабакчиева-Георгиева Ендокринология и болести на обмяната
2300012862Доцент д-р Цветослав Антонов Георгиев дмРевматология
2300013258 д-р Жанета Валентинова Жечева Акушерство и гинекология
2300013299 д-р Евгения Митева Бобева Обща медицина
2300013419 д-р Айлин Ведат Хадживели Кардиология
2300013550 д-р Добромира Владимирова Петкова
2300013584 д-р Кристина Живкова Найденова
2300013933 д-р Соня Христова Русева
2300015141 д-р Никола Венцеславов Нешев
2300015311 д-р Виктор Веселинов Велянов
2300016447 д-р Илля Сомусев