Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2901-2925 от 3023.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000502 д-р Елия Юксел Сали Нефрология
2000000524 д-р Лизаславиния Райчева Желева
2000000525 д-р Гюрджан Евинч Еджаби
2100000089 д-р Виделина Проданова Тютюнджиева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000103 д-р Вяра Николова Николова-Момчева Физикална и рехабилитационна медицина
2100000372 д-р Красимир Иванов Тютюнджиев Хирургия, Съдова хирургия
2100000444 д-р Милкана Георгиева Косева Инфекциозни болести
2100000596 д-р Снежанка Гергова Миткова Клинична лаборатория
2100000720 д-р Доброслав Пламенов Дичев Образна диагностика
2100000809 д-р Димитра Петрова Никифорова Кожни и венерически болести
2100000849 д-р Снежана Динкова Динева Ушно-носно-гърлени болести
2200000384 д-р Стефан Василев Василев
2200000451 д-р Димитрина Николова Маркова Образна диагностика
2300002578 д-р Даниела Стоянова Панайотова Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300004119 д-р Иван Василев Иванов Образна диагностика
2300005365 д-р Лиляна Куртева Куртева Анестезиология и интензивно лечение
2300007695Професор д-р Пламен Георгиев Панайотов дмХирургия, Кардиохирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300009196 д-р Татяна Атанасова Точева Нервни болести
2300010018Професор д-р Явор Петков Енчев дмнНеврохирургия
2300010658 д-р Дмитрий Николаевич Аброскин Обща медицина
2300010771 д-р Светомира Иванова Бижева Клинична микробиология
2300011028Професор д-р Елица Петкова Енчева-Мицова дмЛъчелечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300011232 д-р Елена Панайотова Панайотова дмВътрешни болести, Гастроентерология
2300011785 д-р Вивиана Русланова Савова Психиатрия
2300011847 д-р Катя Христова Арачева Психиатрия