Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2901-2925 от 3093.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002058 д-р Ивана Бранимирова Бонева Обща и клинична патология
1600002147 д-р Денница Михайлова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1700000809 д-р Георги Иванов Иванов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1700002430 д-р Милена Милкова Генчева Кожни и венерически болести
1700002443 д-р Милка Димитрова Бичева-Тодорова
1700002925 д-р Пламен Иванов Христозов Кардиология
1700003764 д-р Цветомила Иванова Гуглева
1700003951Доцент д-р Николай Тодоров Дончев дмХирургия, Съдова хирургия
1700004376 д-р Катерина Нонева Нонева Педиатрия, Детска неврология
1700004821 д-р Мартин Николаев Мойнов Неврохирургия
1800000045 д-р Васил Димитров Василев Образна диагностика
1800000046 д-р Василий Василиевич Мура Кардиология
1800000084 д-р Деяна Любомирова Станева Нервни болести
1800000097 д-р Евгени Младенов Николаев Хирургия
1800000106 д-р Емил Илиев Енев Психиатрия
1800000113 д-р Емилия Николаева Лазарова Спешна медицина
1800000181 д-р Миглена Йорданова Маринова-Ашкар Педиатрия, Неонатология
1800000250 д-р Садифе Алиева Исмаилова Очни болести
1800000325 д-р Недка Кънева Макалваней Вътрешни болести, Обща медицина
1800000344 д-р Петър Младенов Петров Образна диагностика
1800000347 д-р Тонка Божидарова Лисичкова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска нефрология и хемодиализа
1800000354 д-р Татяна Иванова Колева Вътрешни болести, Нефрология
1800000355 д-р Мартин Йорданов Литев Очни болести
1800000368 д-р Ростислав Николаев Маринов Урология
1800000372 д-р Веселин Николаев Маринов Ортопедия и травматология