Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2901-2925 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004602 д-р Филип Ян Сталовски
0400003628 д-р Филис Мехмедова Аян Очни болести
0400002608Доцент д-р Филка Георгиева Георгиева дмКожни и венерически болести
0400005367 д-р Флориан Юргенс
0400005338 д-р Фридерика Югерт
0400004731 д-р Хаккъ Нихатов Чаушев
0400003504 д-р Хамуди Сиди Ламада Анестезиология и интензивно лечение
0400003724 д-р Ханифе Юмер Топчи
0400004459 д-р Харалампос Онисифору
0400002613 д-р Харалин Стоянов Тумбев Вътрешни болести, Кардиология
0400005090 д-р Хари Стефанов Стефанов
0400005062 д-р Хасан Юзкан Ахмед
0400005350 д-р Хенри Фредерик Брант
0400005340 д-р Хенрике Кристина Йегер
0400002616 д-р Хинко Георгиев Върбанов Вътрешни болести, Клинична хематология
0400004581 д-р Хрисимир Тодоров Тодоров Кардиология
0400002618 д-р Хриска Благоева Пантева Вътрешни болести, Нефрология
0400003712 д-р Христиан Красимиров Христов Кардиология
0400004922 д-р Христиан Серафимов Пенев
0400002619 д-р Христианна Ангелова Романова-Радева Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002621 д-р Христина Василева Божинова-Димитрова дмОбща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002622 д-р Христина Върбанова Стоянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000640 д-р Христина Георгиева Христова-Ангелова Образна диагностика
0400005224 д-р Христина Гюровска-Маркова
0400003500 д-р Христина Ивановска-Пенева Лъчелечение