Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2876-2900 от 3109.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400005176 д-р Титус Ротермунд
0400003762 д-р Тихомир Венелинов Дренски Нервни болести
0400002561 д-р Тихомир Начков Йорданов Обща медицина
0400005205 д-р Тобиас Дорендорф
0400004037 д-р Тодор Георгиев Гилев
0400003781 д-р Тодор Димитров Алексиев Ортопедия и травматология
0400002884 д-р Тодор Иванов Иванов Хирургия, Трудова медицина
0400002567Доцент д-р Тодор Илиев Тодоров дмФизикална и рехабилитационна медицина
0400003981 д-р Тодор Миленов Тодоров Хирургия
0400004480 д-р Тодор Стефанов Кожухаров Очни болести
0400005117 д-р Тодоринка Георгиева Георгиева
1900000734 д-р Тодорка Георгиева Тодорова Вътрешни болести, Обща медицина
0400002571 д-р Тодорка Добрева Йочева Педиатрия
0400004715 д-р Томас Венцеславов Велев
0400002577 д-р Тони Борисов Стателов Урология
0400004906 д-р Тони Георгиева Георгиева-Милкова
0400002578Доцент д-р Тони Данков Аврамов дмНеврохирургия
0300001445 д-р Тони Димитров Кондев Неврохирургия
0400002579 д-р Тони Матов Йолов Вътрешни болести
0400004159 д-р Тони Стефанов Алексиев Кардиология
1800000347 д-р Тонка Божидарова Лисичкова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска нефрология и хемодиализа
0400002583 д-р Тонка Мирчева Василева Нервни болести
0400002586 д-р Тоня Атанасова Драгнева Хирургия, Съдова хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002587 д-р Тоня Христова Тодорова Вътрешни болести, Кардиология
0400002590 д-р Тошка Атанасова Йовчева-Хаджианастасиу Обща медицина