Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2851-2875 от 3023.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000181 д-р Миглена Йорданова Маринова-Ашкар Педиатрия, Неонатология
1800000250 д-р Садифе Алиева Исмаилова Очни болести
1800000325 д-р Недка Кънева Макалваней Вътрешни болести, Обща медицина
1800000344 д-р Петър Младенов Петров Образна диагностика
1800000347 д-р Тонка Божидарова Лисичкова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска нефрология и хемодиализа
1800000354 д-р Татяна Иванова Колева Вътрешни болести, Нефрология
1800000355 д-р Мартин Йорданов Литев Очни болести
1800000368 д-р Ростислав Николаев Маринов Урология
1800000372 д-р Веселин Николаев Маринов Ортопедия и травматология
1800000383 д-р Лина Низам Абдел Рахим Абдо Анестезиология и интензивно лечение
1800000390 д-р Зинеб Назиф Стоянова Кожни и венерически болести
1800000391 д-р Димитър Юлиянов Казаков Акушерство и гинекология
1800000394 д-р Владислава Николаева Йоцова Очни болести
1900000057 д-р Бистра Йорданова Делинешева Анестезиология и интензивно лечение
1900000200Доцент д-р Дилян Петров Петров дмХирургия
1900000296 д-р Иван Владимиров Атанасов
1900000387 д-р Лили Йорданова Йосифова Физикална и рехабилитационна медицина
1900000466 д-р Мая Василиевна Трубачова-Димова Обща и клинична патология
1900000516 д-р Нели Тодорова Димкин Обща медицина
1900000532 д-р Николай Тодоров Кезапчиев Ушно-носно-гърлени болести
1900000625 д-р Росица Петкова Петкова Клинична лаборатория
1900000734 д-р Тодорка Георгиева Тодорова Вътрешни болести, Обща медицина
1900000740Доцент д-р Трифон Георгиев Червенков дмБиохимия, Клинична имунология
1900000853 д-р Бирсен Хайрединова Хаджиева Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000931 д-р Любослава Иванова Иванова Урология