Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2826-2850 от 3023.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000860 д-р Луай Халед Канхуш Ушно-носно-гърлени болести
1600000890Професор д-р Людмила Бончева Ангелова дмМедицинска генетика
1600001722 д-р Данаил Иванчев Личев Анестезиология и интензивно лечение
1600001737 д-р Йонка Иванова Корновска Акушерство и гинекология
1600001769 д-р Алкан Левхъ Емин Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600001813 д-р Теодора Георгиева Василева
1600002005 д-р Анита Вълкова Мирчева Кардиология
1600002058 д-р Ивана Бранимирова Бонева Обща и клинична патология
1600002102 д-р Драгана Йовановска Обща и клинична патология
1600002147 д-р Денница Михайлова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1600002456 д-р Иван Николаев Янчев
1700000809 д-р Георги Иванов Иванов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1700002430 д-р Милена Милкова Генчева Кожни и венерически болести
1700002443 д-р Милка Димитрова Бичева-Тодорова
1700002925 д-р Пламен Иванов Христозов Кардиология
1700003764 д-р Цветомила Иванова Гуглева
1700003951Доцент д-р Николай Тодоров Дончев дмХирургия, Съдова хирургия
1700004376 д-р Катерина Нонева Нонева Педиатрия, Детска неврология
1700004821 д-р Мартин Николаев Мойнов Неврохирургия
1800000045 д-р Васил Димитров Василев Образна диагностика
1800000046 д-р Василий Василиевич Мура Кардиология
1800000084 д-р Деяна Любомирова Станева Нервни болести
1800000097 д-р Евгени Младенов Николаев Хирургия
1800000106 д-р Емил Илиев Енев Психиатрия
1800000113 д-р Емилия Николаева Лазарова Спешна медицина