Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2826-2850 от 3109.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400002523 д-р Татяна Василева Карафезиева-Попова Нервни болести
0400002524 д-р Татяна Георгиева Златарова Вътрешни болести, Обща медицина
0400002967 д-р Татяна Георгиева Радева Психиатрия
0400002525 д-р Татяна Данаилова Йосифова Психиатрия
0400002526 д-р Татяна Димова Добрева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
0400002528 д-р Татяна Емилова Цветкова Медицинска паразитология
0400002529 д-р Татяна Иванова Великова Вътрешни болести, Кардиология
2900000455 д-р Татяна Иванова Господинова Неонатология
1800000354 д-р Татяна Иванова Колева Вътрешни болести, Нефрология
0400003338 д-р Татяна Иванова Телбизова Съдебна психиатрия, Психиатрия
0400002530 д-р Татяна Йорданова Атанасова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400002531 д-р Татяна Колева Аврамова Психиатрия
2800000574 д-р Татяна Недялкова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
0400002532 д-р Татяна Петрова Гецкова Обща медицина
0400002533 д-р Татяна Петрова Грозданова
0400004303 д-р Татяна Петрова Чалъкова
0400002534 д-р Татяна Славкова Ненчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0400002535 д-р Татяна Христова Енева
0400002536 д-р Татяна Христова Стоянова Обща медицина
0400002538Професор д-р Темелко Добролюбов Темелков дмнХирургия
0400002539 д-р Теменуга Борисова Бонева-Янева Педиатрия, Клинична микробиология
0400002540Професор д-р Теменуга Жекова Стоева дмКлинична микробиология
0400002541Доцент д-р Теменужка Константинова Станчева кмнАнестезиология и интензивно лечение
0400003948 д-р Теменужка Руменова Радева-Петкова
0400002543 д-р Теменужка Янева Радева Анестезиология и интензивно лечение