Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2801-2825 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400005393 д-р Олена Миколаивна Галюрова
0400005394 д-р Юстус Готфрид Антон Хьолшер
0400005395 д-р Грегор Александър Емануел Уолтър Жак Урусов
0400005396 д-р Анастасия Бордеева
0500000318 д-р Павлин Любенов Маноилов Хирургия, Кардиохирургия
0500001013 д-р Весела Йорданова Василева
0500001510 д-р Александър Бончев Йорданов Анестезиология и интензивно лечение
0500001591 д-р Елица Николаева Бодурова
0700000242 д-р Динко Десков Петров Обща медицина
0700000632 д-р Румен Андреев Калчев Анестезиология и интензивно лечение
0900000020 д-р Ани Михайлова Кръстева Вътрешни болести, Ревматология
0900000033 д-р Бисер Николов Божков
0900000054 д-р Валентин Йорданов Марков Акушерство и гинекология
0900000070 д-р Велина Георгиева Комарева-Иванова Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000094 д-р Владимир Димитров Владимиров Ортопедия и травматология
0900000126 д-р Георги Маринов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
0900000146 д-р Даниела Маринова Петрова Ушно-носно-гърлени болести
0900000152Доцент д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова дмНервни болести
0900000198 д-р Добрин Иванов Будаков Анестезиология и интензивно лечение
0900000213 д-р Дочка Симеонова Михайлова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000229Професор д-р Енчо Калчев Събев дмнАнестезиология и интензивно лечение, Хирургия
0900000274 д-р Иван Георгиев Николов Вътрешни болести, Гастроентерология
0900000299 д-р Ирина Белчева Белчева-Авджиева Физикална и рехабилитационна медицина
0900000320 д-р Калин Петров Калчев Обща и клинична патология
0900000330 д-р Колю Илиев Колев Обща медицина