Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2801-2825 от 3023.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000738 д-р Елена Стоянова Маринова дмЕндокринология и болести на обмяната
0900000747 д-р Дария Леонидовна Чивчибаши
0900000748 д-р Юлия Иванивна Ступина Акушерство и гинекология
0900000754 д-р Анна Владова
0900000762 д-р Добромира Йорданова Савова Клинична микробиология
0900000765 д-р Невена Желязкова Янулова Обща и клинична патология
0900000772 д-р Женя Севдалинова Танчева Ушно-носно-гърлени болести
0900000784 д-р Ваня Петрова Михайлова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000785 д-р Мирела Радкова Монева-Петрова
0900000788 д-р Стоян Илиев Илиев
0900000789 д-р Теодор Валентинов Стефовски
0900000794 д-р Нина Александровна Хаясетдинова Акушерство и гинекология
0900000797 д-р Али Мустафа Али
0900000805 д-р Димитър Чавдаров Димитров
0900000807 д-р Боряна Иванова Атанасова
0900000814 д-р Анита Руменова Кунова
1000000444 д-р Светомир Севдалинов Чакъров Образна диагностика
1100000172 д-р Диян Ненков Димитров Хирургия
1100000627 д-р Владимир Илиев Илиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1200000116 д-р Георги Ангелов Горанов Акушерство и гинекология
1200000681 д-р Валери Пеев Шехеров Очни болести
1500000085 д-р Венета Петрова Йорданова Педиатрия
1500000521 д-р Стефан Иванов Тодоров Ортопедия и травматология
1600000008 д-р Адриана Христова Микинска Очни болести
1600000300Професор д-р Вилиян Христов Платиканов дмАнестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт