Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2801-2825 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004375 д-р Стоян Монев Монев
0400002980 д-р Стоян Начев Стоянов Очни болести
0400002828Доцент д-р Стоян Павлов Павлов дмАнатомия, хистология и цитология
0400002496 д-р Стоянка Димитрова Карамихалева-Сърмова Акушерство и гинекология
0400002500 д-р Стоянка Неделчева Ненкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400002503 д-р Стоянка Танчева Илиева Клинична лаборатория, Вътрешни болести, Обща медицина
0400002504Професор д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова дмСоциална медицина и здравен мениджмънт, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400004192 д-р Сузан Мухаремова Нухова Детска клинична хематология и онкология
0400003440 д-р Сюзан Едхем Хюсеин Акушерство и гинекология
0900000615 д-р Таня Василева Карагеоргиева Ортопедия и травматология
0400002511 д-р Таня Георгиева Атанасова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002512 д-р Таня Георгиева Неделчева Ушно-носно-гърлени болести
0400004589 д-р Таня Живкова Стоева
0400002818 д-р Таня Иванова Бозова Клинична микробиология
0400004385 д-р Таня Илкова Тонева
0400002514Доцент д-р Таня Кирилова Шивачева дмВътрешни болести, Ревматология
0400004369 д-р Таня Любомирова Златева
0400002515 д-р Таня Минчева Велевска Вътрешни болести
0400002516 д-р Таня Николова Кирилова-Кръстева дмВътрешни болести, Хранене и диететика, Гастроентерология
0400002517 д-р Таня Петрова Манастирска Вътрешни болести, Гастроентерология
0400005118 д-р Таня Светославова Иванова
0400002518 д-р Таня Славова Грандева
0400002519 д-р Таня Христова Димитрова Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
0400002520 д-р Таня Христова Добрева-Кунчева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400002521 д-р Татяна Атанасова Бакалова-Фурчева Педиатрия, Обща медицина