Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2776-2800 от 3038.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000336 д-р Красимир Димитров Иванов Вътрешни болести, Гастроентерология
0900000337 д-р Красимир Димов Неделчев Образна диагностика
0900000341 д-р Красимир Маринов Петров Анестезиология и интензивно лечение
0900000354 д-р Лилия Димитрова Чаушева Вътрешни болести, Кардиология
0900000384 д-р Марианна Маргаритова Новакова Образна диагностика
0900000417 д-р Милен Иванов Кирчев Анестезиология и интензивно лечение
0900000423 д-р Милена Димитрова Стойнева
0900000426 д-р Милена Стойчева Дражкова Хирургия
0900000451 д-р Наталия Хараламбиева Попова Клинична лаборатория
0900000461 д-р Нели Апостолова Демирева Физикална и рехабилитационна медицина
0900000491 д-р Павлинка Иванова Кирчева Клинична микробиология
0900000494 д-р Парсек Саркис Салбашян Хирургия
0900000504 д-р Петър Делчев Сапунджиев Физикална и рехабилитационна медицина
0900000513 д-р Петя Иванова Мамарова Обща медицина, Кардиология
0900000523 д-р Радослав Димитров Радев Ушно-носно-гърлени болести
0900000525 д-р Радостина Минкова Иванова
0900000542 д-р Румен Ганчев Стойчев
0900000544 д-р Румен Иванов Анастасов Хирургия
0900000563 д-р Светлана Иванова Дюлгерова Ушно-носно-гърлени болести
0900000568 д-р Светомир Константинов Михайлов Нервни болести
0900000582 д-р Снежана Александрова Димитрова Педиатрия, Неонатология
0900000593 д-р Станислава Върбанова Ханджиева Нервни болести
0900000598 д-р Станка Хараламбиева Пейчева-Стойчева
0900000600 д-р Стилияна Петрова Стилиянова-Георгиева Вътрешни болести, Медицинска онкология
0900000615 д-р Таня Василева Карагеоргиева Ортопедия и травматология