Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2776-2800 от 3011.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000593 д-р Станислава Върбанова Ханджиева Нервни болести
0900000598 д-р Станка Хараламбиева Пейчева-Стойчева
0900000600 д-р Стилияна Петрова Стилиянова-Георгиева Вътрешни болести, Медицинска онкология
0900000615 д-р Таня Василева Карагеоргиева Ортопедия и травматология
0900000640 д-р Христина Георгиева Христова-Ангелова Образна диагностика
0900000650Доцент д-р Цветелина Костадинова Попова дмКлинична вирусология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000653 д-р Чавдар Димитров Димитров Анестезиология и интензивно лечение
0900000659 д-р Юлия Иванова Сапунджиева Физикална и рехабилитационна медицина
0900000699 д-р Милена Тодорова Салбашян
0900000704 д-р Деян Димитров Ханджиев дмНеврохирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000706Доцент д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева дмКлинична вирусология
0900000709Доцент д-р Радослав Йосифов Георгиев дмОбразна диагностика
0900000714 д-р Катерина Димитрова Бахчеванова Анестезиология и интензивно лечение
0900000718 д-р Пламен Пламенов Кирилов Урология
0900000719 д-р Калоян Иванов Александров Ортопедия и травматология
0900000721 д-р Мая Димитрова Маринова
0900000736 д-р Марин Пламенов Маринов Ортопедия и травматология
0900000738 д-р Елена Стоянова Маринова дмЕндокринология и болести на обмяната
0900000747 д-р Дария Леонидовна Чивчибаши
0900000748 д-р Юлия Иванивна Ступина Акушерство и гинекология
0900000754 д-р Анна Владова
0900000762 д-р Добромира Йорданова Савова Клинична микробиология
0900000765 д-р Невена Желязкова Янулова Обща и клинична патология
0900000772 д-р Женя Севдалинова Танчева Ушно-носно-гърлени болести
0900000784 д-р Ваня Петрова Михайлова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар