Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 251-275 от 3089.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000450Доцент д-р Вилиам Доков дмСъдебна медицина и деонтология
0400000452 д-р Вилиян Христов Габровски Нервни болести
0400000453 д-р Вилияна Йорданова Пройкова Вътрешни болести
0400000454 д-р Вилияна Неделчева Ганчева Кожни и венерически болести
0400000455 д-р Вилхелм Русланов Младенов Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0400000456 д-р Виолета Атанасова Желева Нервни болести
0400000457 д-р Виолета Борисова Черноокова Педиатрия
0400000458 д-р Виолета Василева Мачева-Тенекеджиева Очни болести
0400000460 д-р Виолета Желязкова Александрова Педиатрия, Клинична токсикология
0400000461 д-р Виолета Жечева Манчева Педиатрия
0400000462 д-р Виолета Иванова Иванова Кожни и венерически болести
0400000463 д-р Виолета Иванова Драмжиева-Иванова Ушно-носно-гърлени болести
0400000464 д-р Виолета Иванова Петрова Педиатрия
0400000465 д-р Виолета Костадинова Малинова Обща и клинична патология
0400000466 д-р Виолета Кръстева Велкова Очни болести
0400000469 д-р Виолета Михайлова Ралчева-Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
0400000470Професор д-р Виолета Михова Йотова дмнПедиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0400000471 д-р Виолета Пенева Дамянова Педиатрия
0400000473 д-р Виолета Савова Георгиева
0400000477 д-р Виолина Димитрова Савулева-Николчева Акушерство и гинекология
0400000478 д-р Виолина Димова Таскова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0400000479 д-р Виолина Симеонова Николова
0400000480 д-р Виолина Христова Калудова Клинична микробиология
0400000481 д-р Виргиния Иванова Димитрова Вътрешни болести
0400000484 д-р Владимир Божанов Тодоров Обща медицина