Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 226-250 от 3013.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400000386 д-р Весела Георгиева Бонева Нервни болести
0400000388 д-р Весела Иванова Райкова Обща медицина
0400000389 д-р Весела Иванова Чукурова Нервни болести
0400000391 д-р Весела Йотова Ганковска Спешна медицина
0400000395 д-р Веселин Атанасов Митев Нервни болести
0400000397 д-р Веселин Димитров Ненов Вътрешни болести, Нефрология
0400000398Доцент д-р Веселин Добрев Вълков дмВътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400000402Доцент д-р Веселин Колев Русев дмКлинична вирусология, Клинична микробиология
0400000403 д-р Веселин Любомиров Стамболийски Урология
0400000404 д-р Веселин Методиев Василев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400000405 д-р Веселин Милков Бояджиев Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0400000406 д-р Веселин Михайлов Балкански Социална медицина и здравен мениджмънт, Икономика на здравеопазването
0400000418 д-р Веселина Александрова Парашкевова Педиатрия
0400000419 д-р Веселина Борисова Божилова
0400000420 д-р Веселина Георгиева Жекова дмАнатомия, хистология и цитология, Физикална и рехабилитационна медицина
0400000421 д-р Веселина Георгиева Солакова
0400000422 д-р Веселина Георгиева Христова-Куртева Спешна медицина, Кардиология
0400000423 д-р Веселина Димитрова Димитрова-Кандиларова Психиатрия
0400000424 д-р Веселина Димитрова Шиварова Обща медицина
0400000425Професор д-р Веселинка Димитрова Несторова дмНервни болести, Професионални болести
0400000426 д-р Веселина Желева Колева
0400000427 д-р Веселина Йорданова Георгиева Обща медицина
0400000429 д-р Веселина Петрова Мирчева Трудова медицина
0400000431 д-р Веселина Стойчева Златарска Вътрешни болести
0400000432 д-р Веселина Харалампиева Гугова