Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 751-775 от 839.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200001062 д-р Светлана Владимирова Китанова
0200001065 д-р Алиса Славчева Хаджиева-Яхова
0200001066 д-р Камелия Василева Лазарова
0200001067 д-р Вяра Маринова Бакалска
0200001068 д-р Васил Славев Китанов
0200001069 д-р Магдалина Николаева Янакиева
0200001070 д-р Сайфи Муса Сайфи
0200001071 д-р Николай Бойков Лалев
0200001072 д-р Ивелина Дианова Михнева
0200001073 д-р Василена Иванова Гушева
0200001074 д-р Анна-Мария Набил Ал Хашими
0200001075 д-р Здравка Асенова Гущерова
0200001076 д-р Стоян Стефанов Веселински
0200001077 д-р Кристияна Венциславова Богданова
0200001078 д-р Фатма Мехмед Карафаиз
0200001079 д-р Илина Колева Йорданова
0200001080 д-р Йоана Огнянова Митева
0200001081 д-р Нерие Басриева Чаушева
0300000950 д-р Петър Йорданов Георгиев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0300001497 д-р Виктор Николаев Донков Акушерство и гинекология
0400003436 д-р Юри Сергеев Газиев Гастроентерология
0400004187 д-р Шабан Шабанов Хаджиев
0600000014 д-р Александър Тодоров Бояджиев Хирургия
0600000180 д-р Здравко Аспарухов Иванов Очни болести
0600000404 д-р Соня Недкова Христова Хирургия