Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 676-700 от 839.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000955 д-р Жулиета Милкова Старкова Кардиология
0200000956 д-р Гергана Валериева Стоянова-Димитрова
0200000957 д-р Джуния Муса Врачева
0200000961 д-р Георги Томов Марков Очни болести
0200000962 д-р Радостина Георгиева Стойкова Образна диагностика
0200000963 д-р Ваня Николова Малинска Нервни болести
0200000964 д-р Младен Асенов Таиров Анестезиология и интензивно лечение
0200000966 д-р Никола Горанов Петров Кардиология
0200000967 д-р Нефизе Билял Фургьова
0200000970 д-р Метанетка Мехмедова Гърбева-Гегова
0200000972 д-р Владимир Методиев Рабаджийски Вътрешни болести
0200000974 д-р Веселина Алекова Пазвантова
0200000975 д-р Ирена Аниславова Николова
0200000980 д-р Георги Стефанов Лютов
0200000981 д-р Иван Илиев Хаджииванов
0200000982 д-р Екатерина Филипова Кафеджиева
0200000983 д-р Адиле Селимова Чаушева-Ниньова
0200000985 д-р Йорданка Николова Малинска Кардиология
0200000986 д-р Христо Георгиев Атанасов
0200000989 д-р Ангел Николов Тонгов
0200000991 д-р Нидал Мохамед Ашрам Неврохирургия
0200000992 д-р Айше Мехмедова Лапантова-Зайденова
0200000993 д-р Георги Михаилов Слаев Акушерство и гинекология
0200000994 д-р Ибрахим Мехмед Чолак Ортопедия и травматология
0200000995 д-р Кристина Стоянова Киричкова Ендокринология и болести на обмяната