Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 301-325 от 834.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000440 д-р Кипка Любенова Чалъкова Анестезиология и интензивно лечение, Клинична лаборатория
0200000444 д-р Кирил Любенов Малинов Акушерство и гинекология
0200000446 д-р Кирил Стоянов Апостолов Вътрешни болести
0200000447 д-р Клавдия Костадинова Тонева Вътрешни болести, Обща медицина
0200000448 д-р Клавдия Николова Попниколова Вътрешни болести, Нефрология
0200000449 д-р Константин Иванов Гулев Вътрешни болести
0200000450 д-р Константин Илиев Караяков Ортопедия и травматология
0200000451 д-р Константин Томов Томов Нервни болести
0200000452 д-р Костадин Атанасов Шабанов
0200000453 д-р Костадин Димитров Итев Инфекциозни болести
0200000456 д-р Костадин Петров Терзиев Акушерство и гинекология
0200000460 д-р Костадинка Димитрова Славова Образна диагностика
0200000461 д-р Красимир Александров Пенев Обща медицина
0200000462 д-р Красимир Богданов Анастасов Вътрешни болести
0200000463 д-р Красимир Георгиев Михайлов Вътрешни болести
0200000464 д-р Красимир Георгиев Тунов Анестезиология и интензивно лечение
0200000465 д-р Красимир Кирилов Спасов Ортопедия и травматология
0200000466 д-р Красимир Петров Такорски Вътрешни болести
0200000468 д-р Красимира Георгиева Динчева Вътрешни болести, Обща медицина
0200000469 д-р Красимира Георгиева Неделчева-Цацева Очни болести
0200000470 д-р Красимира Герасимова Борисова-Темелкова Вътрешни болести
0200000472 д-р Красимира Лехониева Рачева-Тумбева Педиатрия
0200000474 д-р Кръстина Василева Андреева-Крекманска Вътрешни болести, Обща медицина
0200000476 д-р Лена Павлова Стоилова Хранене и диететика
0200000477 д-р Лидия Андонова Попова Акушерство и гинекология