Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 151-175 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000212 д-р Гергана Кирилова Величкова-Янкова Очни болести
0200000214 д-р Гинка Стоянова Пенева Обща медицина
0200000215 д-р Горица Стоянова Жегова-Крайнова Очни болести
0200000217 д-р Данаил Петров Петров Вътрешни болести, Клинична алергология
0200000219 д-р Даниела Георгиева Панковска Педиатрия
0200000220 д-р Даниела Иванова Манова Нервни болести
0200000221 д-р Даниела Методиева Марчова-Филипова Анестезиология и интензивно лечение
0200000222 д-р Даниела Филипова Цветкова Вътрешни болести, Обща медицина
0200000223 д-р Дафина Йорданова Тачова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска пневмология и фтизиатрия
0200000224 д-р Дафина Мирчова Ангелова Педиатрия, Обща медицина
0200000227 д-р Десислава Савова Славова Обща медицина
0200000228 д-р Детелина Стоянова Кожухарова Педиатрия
0200000229 д-р Диан Николов Деянов Ушно-носно-гърлени болести
0200000231 д-р Диана Аспарухова Милчалиева-Мигдалова Вътрешни болести
0200000232 д-р Диана Димитрова Кадева Социална медицина и здравен мениджмънт
0200000233 д-р Диана Иванова Фетфова-Митова Клинична лаборатория
0200000234 д-р Диана Костадинова Кадева Педиатрия, Обща медицина
0200000235 д-р Димитрина Ваканова Деничина
0200000236 д-р Димитрина Вангелова Костадинова Педиатрия
0200000237 д-р Димитрина Иванова Огнянска Вътрешни болести
0200000238 д-р Димитрина Иванова Тютюнчева-Сакарева Вътрешни болести
0200000239 д-р Димитринка Любомирова Ненкова Обща медицина
0200000240 д-р Димитрия Стоянова Мързаванова Клинична лаборатория
0200000241 д-р Димитър Ангелов Киров Хирургия
0200000243 д-р Димитър Атанасов Корчев Обща медицина