Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 101-125 от 851.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000138 д-р Вера Димитрова Бекярова Физикална и рехабилитационна медицина
0200000140 д-р Вержиния Димитрова Денишева Акушерство и гинекология
0200000142 д-р Весела Иванова Спасова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0200000143 д-р Весела Илиева Аврамова-Султова Акушерство и гинекология
0200000144 д-р Весела Петрова Попова-Чолакова Вътрешни болести, Клинична хематология
0200000146 д-р Веселин Димитров Алишахов Вътрешни болести
0200000147 д-р Веселин Иванов Велинов
0200000148 д-р Веселин Иванов Господинов Акушерство и гинекология
0200000149 д-р Веселин Славчов Славков Анестезиология и интензивно лечение
0200000151 д-р Веселка Славейкова Младенова Вътрешни болести, Кардиология
0200000152 д-р Веселка Филчева Мончева-Цекина Хигиена на детско-юношеската възраст
0200000153 д-р Виктория Асенова Бързачка-Балева Очни болести
0200000154 д-р Виктория Атанасова Стойчева
0200000156 д-р Виолета Василева Боцева
0200000157 д-р Виолета Димитрова Лазарова Обща медицина
0200000158 д-р Виолета Иванова Ждрапанска Вътрешни болести
0200000159 д-р Виолета Кръстева Вълчева Обща медицина
0200000160 д-р Виолета Николова Бозова Очни болести
0200000162 д-р Виолета Николова Разсипийска-Янкова Очни болести
0200000163 д-р Виолина Атанасова Терзиева Епидемиология на инфекциозните болести
0200000164 д-р Виолинка Миткова Бонкова Педиатрия
0200000166 д-р Виргиния Найденова Паньова Ушно-носно-гърлени болести
0200000167 д-р Вирджиния Любенова Пилипович
0200000168 д-р Владимир Витков Пандев
0200000171 д-р Владимир Иванов Гарабийски Хирургия