Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 76-100 от 851.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000106 д-р Валя Здравкова Николова Обща медицина
0200000107 д-р Ваня Асенова Крънчева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0200000108 д-р Ваня Борисова Ризова Нервни болести
0200000109 д-р Ваня Борисова Младенова Образна диагностика
0200000110 д-р Ваня Василева Танева Вътрешни болести, Клинична хематология, Обща медицина
0200000111 д-р Ваня Георгиева Петрова Клинична лаборатория
0200000113 д-р Ваня Христова Цветкова Вътрешни болести, Кардиология
0200000114 д-р Ваня Чавдарова Михайлова-Митева
0200000115 д-р Васил Димитров Даракчиев Хирургия
0200000116 д-р Васил Иванов Попов Хирургия, Съдова хирургия
0200000118 д-р Васил Стоименов Ангов Вътрешни болести
0200000119 д-р Васил Стоянов Андонов
0200000120 д-р Васил Тодоров Караиванов Ортопедия и травматология
0200000121 д-р Васил Христов Смилков
0200000122 д-р Василка Радоева Чаушева Педиатрия
0200000124 д-р Велизар Георгиев Геранов Хирургия, Урология
0200000126 д-р Величка Владимирова Антова-Нацева Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0200000127 д-р Величка Георгиева Арабаджиева Нервни болести
0200000128 д-р Величка Иванова Калинкова-Иванова Трудова медицина
0200000129 д-р Величка Христова Коцинова
0200000131 д-р Венера Димитрова Даскалова Клинична микробиология
0200000132 д-р Венера Йорданова Харизанова Обща медицина
0200000134 д-р Венеция Кирилова Илиева Вътрешни болести
0200000135 д-р Венцислав Георгиев Даскалов Вътрешни болести, Обща медицина
0200000137 д-р Вера Борисова Първанова Нервни болести