Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 826-850 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300011952 д-р Йордан Хусеинов Джумеан Кардиология
2300012121 д-р Василиос Хрисостомос Фурлакис Ортопедия и травматология
2300012189 д-р Елена Божидарова Миткова
2300012278 д-р Татяна Стефанова Металова Ендокринология и болести на обмяната
2300013202 д-р Себеха Мехмедова Талипова
2300013276 д-р Никола Радославов Таков Урология
2300013322 д-р Александра Анил Бояпати
2300013389 д-р Драгомир Драгомиров Геров Очни болести
2300013489 д-р Хава Хюсеин Орцева Акушерство и гинекология
2300013811 д-р Инцавка Алилова Билюкова Педиатрия
2300013887 д-р Ивелин Стефчов Христов Кардиология
2300014379 д-р Виктория Уадие Салех Нефрология
2300014411 д-р Гюлфе Ибрахим Аян Акушерство и гинекология
2300014490 д-р Георги Красимиров Карабашов
2300014725 д-р Христиан Людмилов Арсов
2300014936 д-р Елмер Джамалов Кехайов
2300014989 д-р Илия Константинов Караяков
2300015071 д-р Гергана Бойчова Петрова
2300015193 д-р Борис Ерсенов Каназирев
2300015360 д-р Силвана Иванова Георгиева
2300015621 д-р Димитрина Иванова Танушева
2300016141 д-р Решиде Исмаил Капанък
2300016174 д-р Христо Стоянов Мавродиев
2400000418 д-р Росица Стойкова Жекова Ушно-носно-гърлени болести
2400001058 д-р Диана Тодорова Яръмова