Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 26-50 от 850.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000040 д-р Анна Василева Сиракова-Тасева Кардиология
0200000041 д-р Анна Кирилова Филипова Обща медицина
0200000042 д-р Антоанета Атанасова Хаджиева Вътрешни болести, Клинична алергология
0200000043 д-р Антоанета Бойчева Корчева Педиатрия
0200000044 д-р Антоанета Димитрова Кацарска Вътрешни болести, Медицинска онкология
0200000045 д-р Антоанета Николова Кожухарова Обща медицина
0200000046 д-р Антон Асенов Билев Педиатрия
0200000047 д-р Антон Илиев Томов Ортопедия и травматология
0200000048 д-р Антон Костадинов Темелков
0200000049 д-р Антон Станкев Христов Обща медицина
0200000050 д-р Антоний Георгиев Ардашев Образна диагностика
0200000051 д-р Антони Филипов Кичеец
0200000052 д-р Асан Юсеинов Дунчев Вътрешни болести
0200000054 д-р Ася Стоянова Караджова Обща медицина
0200000055 д-р Атанас Георгиев Миховски Вътрешни болести
0200000057 д-р Атанас Страхилов Костадинов Образна диагностика
0200000058 д-р Атанаска Михайлова Туджарова-Иванова Педиатрия, Физикална и рехабилитационна медицина
0200000060 д-р Биляна Радулова Яхова Педиатрия
0200000062 д-р Бистра Георгиева Йосифова-Бояпати Очни болести
0200000063 д-р Благой Атанасов Попатанасов Анестезиология и интензивно лечение
0200000064 д-р Благой Димитров Арабаджиев Ушно-носно-гърлени болести
0200000066 д-р Благой Методиев Терзиев Вътрешни болести
0200000069 д-р Богдана Георгиева Станкова Вътрешни болести
0200000073 д-р Божидар Асенов Велев Вътрешни болести, Кардиология
0200000074 д-р Божидар Михайлов Турнов Вътрешни болести