Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 401-425 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000561 д-р Мария Йорданова Апостолова Обща медицина
0200000562 д-р Мария Костадинова Дукова Педиатрия
0200000563 д-р Мария Кръстева Кулина Нервни болести
0200000564 д-р Мария Любенова Якова Очни болести
0200000565 д-р Мария Любомирова Милушева Вътрешни болести
0200000568 д-р Мария Стамова Полимерова Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
0200000569 д-р Мария Стефанова Герова Акушерство и гинекология
0200000570 д-р Мария Стоянова Мързаванова Ушно-носно-гърлени болести
0200000572 д-р Мария Тодорова Радева
0200000573 д-р Мария Тодорова Стамболиева
0200000574 д-р Мария Томова Даракчиева-Павлова Очни болести
0200000576 д-р Марияна Георгиева Чолакова-Дурева Педиатрия
0200000577 д-р Марияна Христова Чаракчиева Вътрешни болести, Гастроентерология
0200000578 д-р Маруся Филипова Веселинска-Кирова Педиатрия, Обща медицина
0200000579 д-р Маряна Иванова Начева-Георгиева Педиатрия
0200000580 д-р Мая Ангелова Рабанова-Андреева Вътрешни болести, Обща медицина
0200000581 д-р Мая Георгиева Цветкова Хранене и диететика
0200000583 д-р Метие Мехмед Кунгьова Педиатрия
0200000584 д-р Методи Михайлов Михайлов Анестезиология и интензивно лечение
0200000585 д-р Миглена Стойчова Йокова Вътрешни болести
0200000588 д-р Митко Димитров Циканделов Ортопедия и травматология
0200000590 д-р Митьо Гъчев Петров
0200000594 д-р Михаил Гоцев Николов Хирургия
0200000595 д-р Михаил Кръстев Маникатов Вътрешни болести, Кардиология
0200000596 д-р Михаил Сотиров Чалъков Педиатрия