Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 401-425 от 834.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000585 д-р Миглена Стойчова Йокова Вътрешни болести
0200000588 д-р Митко Димитров Циканделов Ортопедия и травматология
0200000590 д-р Митьо Гъчев Петров
0200000594 д-р Михаил Гоцев Николов Хирургия
0200000595 д-р Михаил Кръстев Маникатов Вътрешни болести, Кардиология
0200000596 д-р Михаил Сотиров Чалъков Педиатрия
0200000598 д-р Надежда Алексеевна Захариева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0200000599 д-р Надежда Веселинова Костадинова-Гоцева Очни болести
0200000600 д-р Надежда Владимирова Бъчварова Очни болести
0200000601 д-р Надежда Данаилова Кишкина-Таковска Вътрешни болести, Клинична алергология
0200000603 д-р Надежда Методиева Сандева-Чапкънова Педиатрия
0200000604 д-р Наделина Любенова Николова-Сарадинова Акушерство и гинекология
0200000605 д-р Наска Атанасова Джанкушева Клинична микробиология
0200000606 д-р Наталия Бинкова Узунова
0200000608 д-р Наталия Димитрова Кръжанова
0200000610 д-р Наташа Димитрова Христова Нервни болести
0200000612 д-р Наташа Сидерова Панайотова Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика
0200000615 д-р Неделя Петкова Попова Клинична лаборатория
0200000616 д-р Неджми Байрям Уруч
0200000618 д-р Нейчо Весков Димитров
0200000619 д-р Нели Димитрова Дузманчина Обща медицина
0200000620 д-р Никола Ангелов Тонгов Педиатрия
0200000621 д-р Никола Асенов Гърбелянски Хирургия
0200000622 д-р Николай Димитров Мицев Обща медицина
0200000623 д-р Николай Евгениев Васев Ортопедия и травматология