Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 376-400 от 848.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000542 д-р Мариана Любенова Михайлова Вътрешни болести
0200000543 д-р Мариана Любенова Турсунова Очни болести
0200000544 д-р Мариана Серафимова Караангелова Нервни болести
0200000546 д-р Мариета Димитрова Фидошева Обща медицина
0200000548 д-р Мария Александрова Станчева Хранене и диететика
0200000549 д-р Мария Асенова Стоева Акушерство и гинекология
0200000551 д-р Мария Борисова Тасева Педиатрия
0200000552 д-р Мария Борисова Стойкова Анестезиология и интензивно лечение
0200000553 д-р Мария Георгиева Длъгацева
0200000554 д-р Мария Георгиева Тушинова-Филчева Вътрешни болести
0200000555 д-р Мария Димитрова Захова Кожни и венерически болести
0200000556 д-р Мария Димитрова Копанарова-Тасева Вътрешни болести
0200000557 д-р Мария Димитрова Цачева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0200000558 д-р Мария Иванова Бугова Обща медицина
0200000559 д-р Мария Иванова Радойкова Анестезиология и интензивно лечение
0200000560 д-р Мария Илиева Даракчиева-Цирова Клинична лаборатория
0200000561 д-р Мария Йорданова Апостолова Обща медицина
0200000562 д-р Мария Костадинова Дукова Педиатрия
0200000563 д-р Мария Кръстева Кулина Нервни болести
0200000564 д-р Мария Любенова Якова Очни болести
0200000565 д-р Мария Любомирова Милушева Вътрешни болести
0200000568 д-р Мария Стамова Полимерова Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
0200000569 д-р Мария Стефанова Герова Акушерство и гинекология
0200000570 д-р Мария Стоянова Мързаванова Ушно-носно-гърлени болести
0200000572 д-р Мария Тодорова Радева