Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 376-400 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000529 д-р Малина Илиева Антонова Педиатрия
0200000530 д-р Малина Янкова Китанова Вътрешни болести
0200000531 д-р Маргарита Василева Ламбрева
0200000533 д-р Маргарита Георгиева Сарандева Педиатрия
0200000534 д-р Маргарита Георгиева Темелкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0200000537 д-р Маргарита Стоянова Дамянова-Попкостова Анестезиология и интензивно лечение
0200000538 д-р Маргарита Христова Тодорова-Мотикарска Кожни и венерически болести
0200000540 д-р Мариана Атанасова Боткова-Вригазова Педиатрия
0200000541 д-р Мариана Захариева Джеджерова-Бучкова Педиатрия, Обща медицина
0200000542 д-р Мариана Любенова Михайлова Вътрешни болести
0200000543 д-р Мариана Любенова Турсунова Очни болести
0200000544 д-р Мариана Серафимова Караангелова Нервни болести
0200000546 д-р Мариета Димитрова Фидошева Обща медицина
0200000548 д-р Мария Александрова Станчева Хранене и диететика
0200000549 д-р Мария Асенова Стоева Акушерство и гинекология
0200000551 д-р Мария Борисова Тасева Педиатрия
0200000552 д-р Мария Борисова Стойкова Анестезиология и интензивно лечение
0200000553 д-р Мария Георгиева Длъгацева
0200000554 д-р Мария Георгиева Тушинова-Филчева Вътрешни болести
0200000555 д-р Мария Димитрова Захова Кожни и венерически болести
0200000556 д-р Мария Димитрова Копанарова-Тасева Вътрешни болести
0200000557 д-р Мария Димитрова Цачева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0200000558 д-р Мария Иванова Бугова Обща медицина
0200000559 д-р Мария Иванова Радойкова Анестезиология и интензивно лечение
0200000560 д-р Мария Илиева Даракчиева-Цирова Клинична лаборатория