Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 326-350 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000453 д-р Костадин Димитров Итев Инфекциозни болести
0200000456 д-р Костадин Петров Терзиев Акушерство и гинекология
0200000460 д-р Костадинка Димитрова Славова Образна диагностика
0200000461 д-р Красимир Александров Пенев Обща медицина
0200000462 д-р Красимир Богданов Анастасов Вътрешни болести
0200000463 д-р Красимир Георгиев Михайлов Вътрешни болести
0200000464 д-р Красимир Георгиев Тунов Анестезиология и интензивно лечение
0200000465 д-р Красимир Кирилов Спасов Ортопедия и травматология
0200000466 д-р Красимир Петров Такорски Вътрешни болести
0200000467 д-р Красимира Александрова Механджийска Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
0200000468 д-р Красимира Георгиева Динчева Вътрешни болести, Обща медицина
0200000469 д-р Красимира Георгиева Неделчева-Цацева Очни болести
0200000470 д-р Красимира Герасимова Борисова-Темелкова Вътрешни болести
0200000472 д-р Красимира Лехониева Рачева-Тумбева Педиатрия
0200000474 д-р Кръстина Василева Андреева-Крекманска Вътрешни болести, Обща медицина
0200000476 д-р Лена Павлова Стоилова Хранене и диететика
0200000477 д-р Лидия Андонова Попова Акушерство и гинекология
0200000478 д-р Лидия Кирилова Анева Нуклеарна медицина
0200000480 д-р Лидия Симеонова Хотева Педиатрия
0200000481 д-р Лидия Тодорова Кормева Вътрешни болести
0200000482 д-р Лидия Цветанова Калоянова Акушерство и гинекология
0200000483 д-р Лилия Атанасова Баракова Педиатрия
0200000484 д-р Лилия Крумова Терзийска Педиатрия
0200000485 д-р Лилия Крумова Бакалова Вътрешни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0200000486 д-р Лилия Славчова Стоянова Педиатрия