Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 226-250 от 847.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000314 д-р Емилия Кирилова Дросанска Нервни болести, Неврохирургия
0200000316 д-р Емилия Славчева Калинкова Клинична лаборатория
0200000317 д-р Енчо Ангелов Паскалев Нервни болести
0200000318 д-р Жан Александров Тошев
0200000320 д-р Жени Димитрова Попова Вътрешни болести
0200000323 д-р Живко Радославов Стефанов Вътрешни болести, Обща медицина
0200000324 д-р Жулиета Йорданова Калешова Вътрешни болести
0200000326 д-р Звездан Димитров Гацев Вътрешни болести, Нефрология
0200000328 д-р Здравка Методиева Янева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология, Физикална и рехабилитационна медицина
0200000329 д-р Здравко Живков Поройлиев Вътрешни болести
0200000330 д-р Здравко Каменов Шекиров Обща медицина
0200000331 д-р Здравко Янков Карагогов Акушерство и гинекология
0200000332 д-р Зинаида Манушева Даутева Педиатрия
0200000333 д-р Золейка Али Иланска Вътрешни болести
0200000334 д-р Зорка Христова Иванова Педиатрия
0200000335 д-р Зоя Автономова Георгиева Обща медицина
0200000338 д-р Ива Петрова Манасиева-Пекачева Обща медицина
0200000339 д-р Ивайло Димитров Зашев Образна диагностика
0200000340 д-р Ивайло Димитров Ловджиев Вътрешни болести
0200000341 д-р Ивайло Николов Димитров
0200000342 д-р Иван Атанасов Георгиев Нервни болести
0200000343 д-р Иван Атанасов Дафов Обща медицина
0200000344 д-р Иван Атанасов Комитов
0200000345 д-р Иван Благоев Попов Клинична лаборатория
0200000346 д-р Иван Благоев Стаев