Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 801-825 от 837.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300001571 д-р Венета Славчева Керемидчиева-Стефанова Пневмология и фтизиатрия
2300002265 д-р Георги Иванов Алексиев Хирургия
2300002889Доцент д-р Димитър Георгиев Недин дмнХирургия, Медицинска онкология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300002968 д-р Димитър Минчев Банчев Хирургия
2300003581 д-р Елка Луканова Симеонова Хирургия
2300003645 д-р Емил Костадинов Котев Урология, Медицинска онкология
2300004164 д-р Иван Димитров Канелов Хирургия
2300005808 д-р Маргарита Иванова Гетова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300006281 д-р Маруся Стефанова Славова Педиатрия, Инфекциозни болести
2300006573 д-р Митко Тодоров Яръмов Клинична вирусология
2300006977 д-р Николай Маринов Нешев Хирургия
2300007539 д-р Петър Георгиев Филибев Образна диагностика
2300007817 д-р Радка Лазарова Георгиева Лъчелечение
2300009399 д-р Тодор Кирилов Славов Урология
2300009720 д-р Цвета Стефанова Тимчева дмнМедицинска паразитология
2300011179 д-р Лъчезар Петров Козаров Анестезиология и интензивно лечение
2300011257 д-р Спаска Олегова Георгиева-Жостова Нервни болести
2300011369 д-р Соня Ангелова Андреева
2300011952 д-р Йордан Хусеинов Джумеан Кардиология
2300012121 д-р Василиос Хрисостомос Фурлакис Ортопедия и травматология
2300012278 д-р Татяна Стефанова Металова Ендокринология и болести на обмяната
2300013202 д-р Себеха Мехмедова Талипова
2300013276 д-р Никола Радославов Таков
2300013389 д-р Драгомир Драгомиров Геров Очни болести
2300013489 д-р Хава Хюсеин Орцева