Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 776-800 от 838.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000404 д-р Соня Недкова Христова Хирургия
0600000521 д-р Стефан Димитров Стефанов Анестезиология и интензивно лечение
0700000805 д-р Десислава Петкова Йолчева Вътрешни болести, Клинична микробиология
1100000043 д-р Бойко Георгиев Кючуков Анестезиология и интензивно лечение
1100000258 д-р Илиана Борисова Асенова Анестезиология и интензивно лечение
1100000321 д-р Лилиян Николов Попов Очни болести
1100000328 д-р Любен Петров Богословов Обща медицина, Образна диагностика
1100000389 д-р Михаил Любомиров Кметски Хигиена на детско-юношеската възраст, Социална медицина и здравен мениджмънт, Социална медицина и здравен мениджмънт
1100000465 д-р Румен Борисов Кондев Вътрешни болести
1100000496 д-р Снежанка Радоева Яновска
1100000620 д-р Костадин Йорданов Йорданов Ортопедия и травматология
1200000648 д-р Петър Петрович Петров
1600001264 д-р Райна Петрова Буюклиева Вътрешни болести, Кардиология
1600001285 д-р Румен Веселинов Петков Вътрешни болести, Гастроентерология
1700003234 д-р Снежана Атанасова Йорданова
1700004772 д-р Атидже Джелилова Карамешинова Акушерство и гинекология
1700004788 д-р Жанета Павлова Куньова Педиатрия
1700004857 д-р Дафинка Стоянова Кочева
1700004970 д-р Боряна Иванова Георгиева
1700005080 д-р Станислава Иванова Янева-Андонова
2100000835 д-р Габриела Недкова Друмева
2200000403 д-р Николай Евтимов Пиринчиев Ортопедия и травматология
2300000326 д-р Андон Симеонов Вангелов Спешна медицина
2300000519 д-р Анри Симов Мариновски Анестезиология и интензивно лечение
2300000784 д-р Биляна Николаева Пенева-Стоянова Физикална и рехабилитационна медицина