Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 701-725 от 839.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000993 д-р Георги Михаилов Слаев Акушерство и гинекология
0200000994 д-р Ибрахим Мехмед Чолак Ортопедия и травматология
0200000995 д-р Кристина Стоянова Киричкова Ендокринология и болести на обмяната
0200000996 д-р Илиана Благоева Тасева
0200000997 д-р Дима Михайлова Въсенска
0200000998 д-р Алисан Ресимов Семерджиев Кожни и венерически болести, Обща медицина
0200001001 д-р Янка Василева Михайлова Педиатрия
0200001004 д-р Десислава Миткова Циканделова Клинична лаборатория
0200001005 д-р Атанас Стоянов Цветков
0200001007 д-р Никола Кирилов Чакински
0200001008 д-р Хрисула Панайотис Пасалуди - Паунова Образна диагностика
0200001009 д-р Емине Исметова Ролева
0200001010 д-р Мария Илиева Паскова
0200001011 д-р Мустафа Асанов Узунов
0200001013 д-р Денислав Венциславов Килев
0200001014 д-р Румяна Миткова Хаджиева Ендокринология и болести на обмяната
0200001019 д-р Росица Каменова Доленска
0200001020 д-р Радка Тодорова Гергизова
0200001021 д-р Лиляна Данаилова Карамешинева-Иброшева Кардиология
0200001022 д-р Вяра Ичкова Димова-Желева
0200001025 д-р Мария Василева Самарова
0200001026 д-р Фатме Исметова Ролева
0200001027 д-р Айше Ибраимова Шерифова-Гърбева
0200001028 д-р Васил Здравков Стоименов Лъчелечение
0200001029 д-р Николина Йорданова Соколова Образна диагностика