Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 651-675 от 837.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000907 д-р Добрина Ангелова Ангова Вътрешни болести
0200000908 д-р Елена Янкова Рускова-Манова Образна диагностика
0200000909 д-р Иво Исидоров Копанаров Хирургия
0200000911 д-р Костадин Борисов Радонов Урология
0200000912 д-р Михаил Ангелов Тодоров Акушерство и гинекология
0200000914 д-р Надежда Демирева Великова-Радонова
0200000919 д-р Марина Гавриловна Хорозова
0200000920 д-р Надежда Пламенова Георгиева-Самарджийска Очни болести
0200000922 д-р Кирил Костадинов Пандев
0200000923 д-р Лиляна Кирилова Маркова-Иссарис
0200000925 д-р Михаил Йорданов Спасов Гастроентерология
0200000926 д-р Зоя Венелинова Попова Акушерство и гинекология
0200000927 д-р Антоанета Антонова Баракова
0200000928 д-р Енвер Али Атип
0200000929 д-р Венета Илиева Ампова-Милкова Нервни болести
0200000931 д-р Георги Филипов Вригазов Хирургия
0200000932 д-р Илонка Бойкова Читакова
0200000935 д-р Вера Донова Илиева Физикална и рехабилитационна медицина
0200000942 д-р Костадинка Стоянова Панделиева
0200000944 д-р Йоан Николаев Ников Урология
0200000945 д-р Събина Янулчева Полихронова-Никова Обща и клинична патология
0200000950 д-р Албена Илиева Божинова Нервни болести
0200000951 д-р Мария Николова Тонгова-Пръкова
0200000953 д-р Роза Стоянова Пецева
0200000954 д-р Татяна Валериева Проданова-Зашева Педиатрия