Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 626-650 от 838.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000857 д-р Явор Кирилов Десподски Трудова медицина
0200000859 д-р Янка Иванова Терзийска Акушерство и гинекология
0200000860 д-р Яни Момчилов Златин
0200000861 д-р Янита Стефанова Стоева-Лазарова
0200000862 д-р Янка Георгиева Кошова Вътрешни болести
0200000864 д-р Янка Николова Темелкова-Динева Педиатрия, Обща медицина
0200000866 д-р Янна Георгиева Мавродиева Педиатрия, Обща медицина
0200000877 д-р Атанас Станкев Камбитов
0200000878 д-р Георги Иванов Колчагов Хирургия
0200000879 д-р Георги Лазаров Русков Ендокринология и болести на обмяната
0200000882 д-р Лилия Асенова Янкова Физикална и рехабилитационна медицина
0200000883 д-р Румен Иванов Новоселски Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
0200000884 д-р Христина Маринова Рускова Обща медицина
0200000886 д-р Явор Кирилов Павлов Обща медицина
0200000887 д-р Айлин Муса Куньова
0200000888 д-р Ангелика Юревна Колчагова
0200000889 д-р Антония Невенова Иванова-Бикова Психиатрия
0200000891 д-р Детелина Йорданова Рускова Клинична лаборатория
0200000892 д-р Димитър Крумов Костов Вътрешни болести, Кардиология
0200000893 д-р Костадин Христов Марков
0200000894 д-р Мария Николова Кьосева
0200000895 д-р Мария Теодосиева Кунчева-Христова Психиатрия
0200000897 д-р Стефан Стоянов Веселински Епидемиология на инфекциозните болести
0200000898 д-р Стоян Владимиров Варламов Хирургия, Ортопедия и травматология
0200000900 д-р Георги Димитров Димитров Психиатрия