Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 301-325 от 853.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000419 д-р Йочка Василева Варламова Клинична лаборатория
0200000420 д-р Калин Иванов Калинков Кожни и венерически болести
0200000421 д-р Калинка Димитрова Янкуловска Нервни болести
0200000422 д-р Калоян Владимиров Калоянов
0200000424 д-р Камен Димитров Аврамов Съдебна медицина и деонтология
0200000425 д-р Камен Страхилов Василев Обща медицина
0200000426 д-р Карамфила Стоянова Сарафова Вътрешни болести
0200000427 д-р Костадинка Георгиева Кобурова Клинична микробиология
0200000428 д-р Катерина Кирилова Ардашева Анестезиология и интензивно лечение
0200000429 д-р Катя Андонова Илиева-Пандева Вътрешни болести, Кардиология
0200000430 д-р Катя Георгиева Пандева Вътрешни болести
0200000431 д-р Катя Димитрова Праматарова-Георгиева Инфекциозни болести
0200000433 д-р Катя Иванова Галперин Акушерство и гинекология
0200000435 д-р Катя Стоянова Савова-Карачорова Педиатрия
0200000437 д-р Керстин Спасова Кацарска Психиатрия
0200000439 д-р Кинка Борисова Костадинова Педиатрия
0200000440 д-р Кипка Любенова Чалъкова Анестезиология и интензивно лечение, Клинична лаборатория
0200000444 д-р Кирил Любенов Малинов Акушерство и гинекология
0200000446 д-р Кирил Стоянов Апостолов Вътрешни болести
0200000447 д-р Клавдия Костадинова Тонева Вътрешни болести, Обща медицина
0200000448 д-р Клавдия Николова Попниколова Вътрешни болести, Нефрология
0200000449 д-р Константин Иванов Гулев Вътрешни болести
0200000450 д-р Константин Илиев Караяков Ортопедия и травматология
0200000451 д-р Константин Томов Томов Нервни болести
0200000452 д-р Костадин Атанасов Шабанов