Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 1-25 от 834.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000001 д-р Абдулах Юсуфов Лавчиев Хирургия, Обща медицина
0200000002 д-р Агнес Христова Филиповска
0200000003 д-р Агнеса Михайлова Янева
0200000006 д-р Албена Танкова Улянова
0200000007 д-р Александра Атанасова Радева Педиатрия
0200000010 д-р Александър Георгиев Касапинов Урология
0200000012 д-р Александър Димитров Попов Социална медицина и здравен мениджмънт, Хирургия
0200000013 д-р Александър Иванов Сивиков Ортопедия и травматология
0200000014 д-р Александър Йорданов Костов Вътрешни болести
0200000015 д-р Александър Петров Сакелариев Ортопедия и травматология
0200000016 д-р Александър Симеонов Вакашински Спешна медицина, Анестезиология и интензивно лечение
0200000017 д-р Алексей Асенов Спахиев Обща медицина
0200000018 д-р Ален Емилов Палов Обща медицина
0200000019 д-р Амид Мустафа Мазгалджи Вътрешни болести
0200000022 д-р Анатоли Михайлов Тачов Спешна медицина, Вътрешни болести, Кардиология
0200000025 д-р Ангел Борисов Каркелев Анестезиология и интензивно лечение
0200000026 д-р Ангел Любенов Попов Ортопедия и травматология
0200000027 д-р Ангелинка Давидкова Кожухарова Психиатрия
0200000029 д-р Андрей Тодоров Янакиев Образна диагностика
0200000030 д-р Анелия Атанасова Сапунджиева-Неджина Физикална и рехабилитационна медицина
0200000033 д-р Ани Смилкова Моллова
0200000034 д-р Анил Кумар Бояпати Вътрешни болести, Кардиология
0200000035 д-р Анита Николова Шанина-Йорданова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0200000036 д-р Анита Христова Коцакова Педиатрия
0200000040 д-р Анна Василева Сиракова-Тасева Кардиология