Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 126-150 от 835.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000185 д-р Георги Атанасов Жбантов Вътрешни болести, Медицинска онкология
0200000186 д-р Георги Борисов Георгиев Обща и клинична патология
0200000187 д-р Георги Борисов Тасев Вътрешни болести, Гастроентерология
0200000189 д-р Георги Владов Кушлев Вътрешни болести
0200000193 д-р Георги Димитров Пенков Обща медицина
0200000195 д-р Георги Димитров Янев Вътрешни болести, Гастроентерология
0200000196 д-р Георги Иванов Икономов Хирургия
0200000201 д-р Георги Кирилов Динков Ортопедия и травматология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0200000202 д-р Георги Костадинов Чапразов
0200000203 д-р Георги Крумов Карамитев Вътрешни болести, Кардиология
0200000204 д-р Георги Неделчев Неделчев Хирургия, Ортопедия и травматология
0200000205 д-р Георги Николов Мегданов Ушно-носно-гърлени болести
0200000207 д-р Георги Петров Хаджигеоргиев Вътрешни болести
0200000208 д-р Георги Стоянов Даскалов Вътрешни болести
0200000209 д-р Георги Стоянов Илиев
0200000210 д-р Георги Стоянов Папочиев Хирургия, Физикална и рехабилитационна медицина
0200000211 д-р Георги Янков Русков Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0200000212 д-р Гергана Кирилова Величкова-Янкова Очни болести
0200000214 д-р Гинка Стоянова Пенева Обща медицина
0200000215 д-р Горица Стоянова Жегова-Крайнова Очни болести
0200000219 д-р Даниела Георгиева Панковска Педиатрия
0200000220 д-р Даниела Иванова Манова Нервни болести
0200000221 д-р Даниела Методиева Марчова-Филипова Анестезиология и интензивно лечение
0200000222 д-р Даниела Филипова Цветкова Вътрешни болести, Обща медицина
0200000223 д-р Дафина Йорданова Тачова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Детска пневмология и фтизиатрия